luni, 6 iunie 2016

La C.C.D. Bihor, Organizarea bibliotecii şcolare - Participant psiholog Alin CREȚU

Bibliotecarii cu o vechime mai mică de 3 ani, cadrele didactice şi didactice auxiliare cu atribuţii la nivelul bibliotecii şcolare și pasionați de domeniu au beneficiat de programul Organizarea bibliotecii şcolare din partea Casei Corpului Didactic din Oradea.

Formator a fost bibliotecar prof. Mariana Trofin - formator în educaţia adulţilor iar coordonatorul programului a fost prof. Szabo Florina - metodist C.C.D. Bihor
Biblioteca şcolară reprezintă un mijloc de acces la cercetare, cunoaştere şi cultură. Un loc aparte în şcoală, cunoscut ca loc al abordării pluridisciplinare a informaţiei, ca spaţiu al dezvoltării gustului pentru lectură, al dobândirii de către elevi a autonomiei în căutarea informaţiei, este biblioteca şcolară care identifică preocupările şi interesele cititorilor săi şi, prin animaţiile culturale propuse, vine în întâmpinarea orizontului de aşteptare al acestora. Utilitatea cursului a fost măsurabilă prin dobândirea de către participanți a abilităţilor în domeniul biblioteconomiei, durata acestuia fiind de 20 ore.
Competenţele vizate au fost: cunoaşterea funcţiilor bibliotecii şcolare; familiarizarea cu sarcinile bibliotecii şi ale bibliotecarului şcolar; înţelegerea importanţei colaborării bibliotecarului şcolar cu cadrele didactice; cunoaşterea modului în care se realizează evidenţa publicaţiilor; întocmirea regulamentului de funcţionare a bibliotecii şcolare: drepturile şi îndatoririle cititorului, regulamentul de sală, regulamentul de împrumut; aplicarea cunoştinţelor asimilate în biblioteca şcolară.
Cele trei module tematice ale cursului au fost: funcţiile bibliotecii şcolare şi sarcinile bibliotecarului şcolar; regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea bibliotecilor şcolare; evidenţa publicaţiilor. Evaluarea a fost realizată oral prin dezbaterea temelor abordate.
Beneficiile cursului au constat în interactivitatea permanentă și în ponderea majoritare a părții practice.
 
 
Psiholog Alin CREȚU
 
  
 
 
 
Sursa: http://ovidan.ro/?p=articles.details.13525

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu