duminică, 5 iunie 2016

Autocunoaştere şi dezvoltare personală prin psihodramă - Formator: Psiholog Alin CREȚUAsociaţia pentru Educaţie şi Formare "TopFormalis" din Oradea în colaborare cu Casa Corpului didactic Bihor a organizat cursul cu tema:
 • AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ PRIN PSIHODRAMĂ
Cursul, ajuns la cea de-a III-a ediţie a avut loc în perioada 4-5 iunie 2016 la Mânăstirea Sfânta Treime din Bic, Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj.

Cursul s-a adresat tuturor persoanelor (studenţi, profesori etc.) care au dorit să îşi îmbunătăţească abilităţile de autocunoaştere, comunicare interpersonală  şi dezvoltare personală prin intermediul unor tehnici specifice artelor dramatice.
 • Formator - psih. ALIN CREŢU
Cursul a fost inclus în Oferta Educaţională de Formare a Casei Corpului Didactic Bihor, iar la final participanţii au obţinut o Diplomă de participare şi o Adeverinţa care atestă parcurgerea a 20 de ore de formare.

În deschiderea cursului, am vizitat Grădina Botanică de la Jibou, judeţul Sălaj.

Justificarea cursului:
           Predarea şi învăţarea este, de obicei, întâmpinată de elevi cu reticenţă dacă se adoptă sistemul clasic. Nu doar elevii, ci şi părinţii, uneori chiar educatorii, au îndoieli în ceea ce priveşte necesitatea memorării şi exersării structurilor complexe ale lecțiilor care este necesar a fi învățate.
Cu toate acestea, deşi teoriile moderne pun, pe bună dreptate, un accent din ce în ce mai mare pe activităţile creative de comunicare, nu putem neglija necesitatea autocunoaşterii și dezvoltării personale deoarece prin intermediul acestora devenim performanți, mai bine adaptați stresului zilnic, reușim să depășim obstacolele de orice fel inclusiv cele impuse de către propria minte, ne creștem potențialul relațional, ne depășim zona de confort - limitativă, îi înțelegem mai bine pe ceilalți și suntem mai bine adaptați situațiilor de risc. Rămâne întrebarea dacă este mai eficientă autocunoașterea și dezvoltarea persoanlă proprie, în ritmul personal intuitiv, sau prin intermediul grupului din care fac parte profesioniști egali ca pregătire dar cu experiențe de viață diferite. În condiţiile în care educaţia modernă se axează din ce în ce mai mult pe o învăţare activă şi creativă, o combinaţie între cele două s-ar putea dovedi o variantă optimă pentru categoriile de vârstă gimnazială şi liceală, când elevii simt nevoia de a se implica în activităţi antrenante, competitive şi inedite care să le accentueze motivaţia intrinsecă pentru învăţare.

Cursul și-a propus să ofere școlii și elevilor, profesori competitivi, spontani, creativi, atenți la nevoile lor dar și la ale celorlalți, care să fie capabili de empatie, respectuoși, buni comunicatori dar și apți de a conștientiza toate resursele avute la dispoziție pentru a le folosi în predare. 
În cadrul cursului şi-au găsit răspunsul câteva întrebări precum:
 • Ce loc ocupă psihodrama în predarea şi învăţarea mai rapidă și cu plăcere a lecțiilor?
 • Ce pondere acordăm explicaţiilor, exemplificărilor şi exerciţiilor psihodramatice în raport cu activităţile creative de comunicare efectivă?
 • Care este rolul explicaţiilor şi al exerciţiilor sociometrice şi care este rolul activităţilor de comunicare în învăţare?
 • Cum putem proiecta o activitate psihodramatică creativă și comunicativă care să răspundă nevoii de fixare a elementelor sau structurilor predate?
 • Cum se desfăşoară şi cu ce frecvență ar trebui să folosim psihodrama?
 • Care sunt modalităţile de evaluare prin psihodramă?
Competenţe vizate:
 • discutarea rolului psihodramei în predare şi învăţare, în cadrul orelor;
 • prezentarea unor tehnici psihodramatice interesante şi amuzante pentru facilitarea predării la clasă;
 • aplicarea şi analizarea unor activităţi model;
 • proiectarea unor activităţi psihodramatice creative şi comunicative;discutarea unor modalităţi de evaluare utilizând ca metodă sociometria.
Planificarea pe module tematice:
 • Modul I: Cunoașterea elementelor psihodramei.
 • Modul II: Importanța psihodramei ca metodă de lucru centrată pe creativitate și spontaneitate, în învăţă,ânt
 • Modul III: Modele de activităţi psihodramatice utilizate la clasă.
 • Modul IV: Evaluare prin activităţi creative şi comunicative respectiv prin feedback. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu