sâmbătă, 28 mai 2016

La C.C.D. Bihor, Cursul Comunicarea eficientă - Participant psiholog Alin CREȚU

Începând cu data de 27 mai 2016, la Casa Corpului Didactic a început cursul Comunicarea eficientă


Formatorii cursului au fost: prof. Bodiu Carmen - director al C.C.D. Bihor, prof. Konrád Katalin - metodist C.C.D. și bibliotecar, prof. Trofin Mariana Rodica, formator în educaţia adulţilor. Coordonatorul programului a fost prof. Popa Diana - metodist C.C.D. Bihor.
Participanții, în număr de 29, au fost foarte încântați de modul în care cursul s-a desfășurat. Publicul ţintă al acestuia a fost personalul didactic și didactic auxiliar.
Motto-ul sub care cursul s-a desfășurat a fost: „Comunicarea este esenţa ştiinţei". (Crick Francis).
Se vorbește, tot mai mult în ultima vreme, despre rolul și importanța comunicării în viața și activitatea noastră de fiecare zi, dar încă suntem tributari acestei nevoi, chiar dacă de la începuturile sale omul nu a fost o ființă monologică, ci una dialogică. Cursul și-a propus să vină în sprijinul personalului didactic, de conducere, îndrumare și control și didactic auxiliar, cu structuri, modele respectiv metode eficiente de intervenție, adaptate la specificul, registrul și contextul situației de comunicare, în scopul cultivării disponibilității pentru dialog. Interumanul e o dimensiune fundamentală a condiției umane. Nevoia de comunicare face parte din noi, e constructivă, ne ajută să înțelegem și să depășim diferențele și divergențele existente, reprezintă cheia succesului în relațiile interumane, la toate nivelurile și la orice vârstă. Durata cursului a fost de 20 de ore.
Curriculum-ul programului a vizat următoarele: dezvoltarea și perfecționarea competențelor de comunicare în situații și contexte diferite; cunoașterea și utilizarea registrelor comunicării; perfecționarea comunicării didactice și profesionale; cunoașterea tehnicilor de comunicare inter și intra instituțională; importanța comunicării în situațiile de criză; comunicarea în cadrul instituțional: comunicarea didactică și profesională;
 Cursul a avut două module: comunicarea în situațiile de criză; comunicarea, premisă a reușitei în relațiile manageriale.
Modalităţile de evaluare, la final, ale cursului au fost aplicațiile practice și interviurile.
 
 
Psiholog Alin CREȚU


Sursa: http://ovidan.ro/?p=articles.details.13523

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu