miercuri, 30 mai 2012

Fundaţia Lampas
Contact:
Strada Jean Calvin, Nr.1
410210 Oradea, România
Tel./Fax: +40 259 431 710
lampas.foundation@live.com
Consilier: Judit Vincze
judit_vincze@yahoo.com
Cine suntem?
Fundaţia “Lampas” este o organizaţie non-profit, non-guvernamentală de asistenţă socială, care funcţionează sub tutela Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului din anul 2008. Ca atare, stabileşte parteneriate cu toate instituţiile de asistenţă socială din cadrul Eparhiei.
Misiunea noastră
Oferim programe şi servicii de asistenţă socială şi acţionăm după credinţa creştină pentru a răspunde nevoilor comunităţii.  Echipa noastă inderdisciplinară încurajează reintegrarea socială a diferitelor grupuri vulnerabile cu scopul creşterii calităţii vieţii acestora indiferent de etnie, religie şi gen. Cooperăm cu instituţiile de asistenţă socială din cadrul Eparhiei şi cu diferite instituţii ale statului, ONG-uri, biserici, parteneri naţionali şi internaţionali.
 
Centrul de asistenţă socială şi îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, Oradea
Furnizăm servicii sociale şi îngrijire la domiciliu adresate nevoilor persoanelor vârstnice din municipiul Oradea.
Scopul nostru este să  îmbunătăţim condiţiile de viaţă ale persoanelor de vârsta a treia, vizând totodată integrarea lor socială. 
Beneficiarii serviciului de asistenţă socială şi îngrijire la domiciliu sunt persoane de vârsta a treia, care se confruntă cu probleme sociale şi de sănătate.
Coordonator: Farkas Andrea
zefferandrea@yahoo.com

Centrul social  şi misionar, Oradea
Scopul nostru este reintegrarea socială a  grupurilor defavorizate prin oferirea de asistenţă în rezolvarea problemelor, prin facilitarea accesului copiilor de etnie romă la educaţie, facilitarea accesului adulţilor pe piaţa muncii, încurajarea exprimării identităţii culturale a romilor.
Prin centrul de zi se asigură educaţia copiilor de etnie romă timp de 5 zile pe săptămână după terminarea orelor de curs. Copiii  sunt îndrumaţi de învăţătoare să-şi pregătească temele şi să practice diverse alte activităţi în funcţie de nivelul de dezvoltare şi  aptitudinile  fiecărui copil.
Furnizăm servicii  pentru persoanele adulte de etnie romă: informare despre serviciile generale şi specifice din comunitate şi sprijin în accesarea lor, demersuri pe lângă instituţii competente, informare cu privire la stilul de viaţă sănătos, sprijinirea romilor în exercitarea meseriilor tradiţionale, organizarea unor expoziţii în vederea  promovării culturii şi  tradiţiilor rome. 
Coordonator: Nagy József Barna

Centru de zi destinat copiilor defavorizaţi, Oradea:
Obiectivul nostru este prevenirea abandonului şcolar şi îmbunătăţirea performanţelor şcolare. 
Centrul de zi este destinat elevilor proveniţi din familii defavorizate şi în pericol de abandon şcolar (clasele I-V, Liceul Teologic Reformat “Lorántffy Zsuzsanna”, Oradea).  
Acest program vine în completarea programei educaţionale şcolare.
Coordonator: Dombi Enikő


Centrul comunitar de informare şi consiliere, Oradea
Obiectiv:  prevenirea şi combaterea tuturor formelor de violenţă - violenţa domestică, traficul de fiinţe umane cu scopul exploatării prin muncă, traficul de femei şi copii pentru exploatare sexuală - prin intermediul serviciilor de informare, îndrumare, asistenţă şi consiliere psiho-socială şi juridică, cu accent pe valorile moralei creştine.
Grup ţintă:
1. Grupul de risc:
  • copii şi femei, victime sau potenţiale victime ale violenţei domestice şi ale traficului de persoane,
  • persoane aflate în situaţii de  risc de exploatare prin muncă,
  • tineri aflaţi în ultimul an de studiu: liceu, grup şcolar tehnic, facultate,
  • persoane şomere/ în căutarea unui loc de muncă,
  • potenţialii migranţi,  persoane care solicită informaţie despre plecarea peste hotare,
  • migranţi români care se întorcă în ţară.
2. Grupuri profesionale:
  • cadre didactice, poliţişti, autotităţi locale, lucrătorii agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, asistenţi sociali, reprezentanţi mass media, reprezentanţi Ong.

Serviciile noastre:
Realizăm campanii şi sesiuni de informare cu privire la  drepturile umane,  migraţie, lupta împotriva riscurilor.  Oferim îndrumare persoanelor  care au luat decizia de a lucra peste hotare şi celor care doresc să participe la programe educaţionale şi programe de voluntariat în străinătate, informăm despre: exercitarea dreptului de şedere, accesul pe piața muncii,  condiţiile de muncă  modalităţi de prevenire a situaţiilor de risc.    În colaborare cu partenerii noştri, sprijinim incluziunea socială a migranţilor români care se întorc în ţară prin oferirea unor servicii de consiliere individuală şi de grup, servicii de orientare socială şi vocaţională, consiliere juridică cu privire la: legislaţia muncii în România,  standardele de muncă, asistenţă în privinţa demersurilor juridice pentru înfiinţarea unei afaceri proprii, sprijin în stabilirea  contactelor cu diferite instituţii.  
De asemenea, în colaborare cu partenerii noştri, sprijinim victimele violenţei şi traficului de persoane în cadrul programelor de reintegrare socială şi profesională.

Proiecte desfăşurate în cadrul Centrului comunitar de informare şi consiliere:
1. “O persoană informată este o personană protejată – Promovarea bunelor practici în prevenirea traficului de persoane cu scopul exploatării prin muncă printr-o reţea europeană”. Implementat de Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, în parteneriat cu alte trei organizaţii: Fundaţia "Lampas", Oradea, România; Verein für Internationale Jugendarbeit Landesverein Württemberg, Sttuggart, Germania; Diakonisches Werk Bremen, Germania.

2. “Open, Deschis- Orientare și Perspective pentru Femei Tinere printr-o Reţea Europeană”.
Verein für Internationale Jugendarbeit - VIJ, Germania (Asociaţia pentru munca internaţională a tinerilor) împreună cu Alianţa Baden Württemberg împotriva traficului de persoane şi împortiva prostituţiei forţate au realizat un program educativ şi  consiliere pentru prevenirea traficului de persoane şi  a exploatării la locul de muncă. Destinat tinerelor femei  migrante din Estul Europei  în căutarea unui loc de muncă şi a unor oportunităţi educaţionale. Parteneri din Estul Europei: Fundaţia "Lampas", Oradea, România;  DELKU – Deutsche Evangelische Lutherische Kirche (Biserica Evanghelică- Luterană Germană), Odessa, Ucraina; Evangelische Kirchengemeinde (Parohia Evanghelică) în Sankt Petersburg şi Deutsch-Russische Haus (Casa Germano-Rusă) în Kaliningrad, Rusia.
Coordonator: Vura Ottilia
            ottilia.vura@open-vij.org
Tel.: 0764.043. 989

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu