joi, 29 octombrie 2015

Festivalul Cultural Internațional „BOGĂȚIILE TOAMNEI”, Ediția a-VII-aDescription: Sigla CESMinisterul Educaţiei  Naţionale
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr. 1 Oradea
Str. Roman Ciorogariu nr. 48
Tel./ fax 0259 437891
E-mail : scoalas1@yahoo.com
Regulament
de organizare și desfășurare a festivalului-concurs
Festivalul Cultural Internațional
,,BOGĂȚIILE TOAMNEI”
Ediția a-VII-a
ETAPELE  FESTIVALULUI
1.      Transmiterea informațiilor legate de Festivalul Cultural Internaționa ,,Bogățiile Toamne” către parteneri și potențiali participanți - 01 septembrie 2015– 14 septembrie 2015
Se transmite regulamentul concursului şi a fişelor de înscriere pe secţiuni tuturor instituţiilor şcolare interesate din ţară și din străinătate. Publicarea unui anunţ în presa locală cu privire la derularea Festivalului.

2.      Desfășurarea etapei locale/județene -15 septembrie 2015 – 07 octombrie 2015.
La nivelul fiecărei instituţii de învăţământ/județ/țară se va organiza faza locală/judeţeană în urma careia vor fi selectate echipajele situate pe locul I, II sau III, acestea urmând să participe la faza finală a concursului.

3.      Completarea și trimiterea documentelor de înscriere în concurs -  08 octombrie 2015 – 23 octombrie 2015
Participanții selectați la etapele anterioare vor completa o fişă de înscriere conform Anexelor 1, 2 și 3 care va fi trimisă, împreună cu acordul de parteneriat.
Lucrările pentru secțiunea 3 - artă și meșteșuguri – expoziție (conform cerințelor) vor fi trimise până la data de 23.10.2015, la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Oradea.
 
4.      Desfășurarea Festivalului Cultural Internațional ,,Bogățiile Toamnei” – 24 octombrie 2015 – 29 octombrie 2015.

Festivalul se desfășoară pe trei componente:
1.      Teatru-carnaval – pe scenă
1.1.Teatru – carnaval – pentru învățământul special
1.2.Teatru – carnaval – pentru învățământul integrat

2.  Workshop
2.1. Workshop – pentru învățământul special.
2.2. Workshop – pentru învățământul integrat

3.    Artă și meșteșuguri-expoziție
3.1.Artă și meșteșuguri – pentru învățământul special
3.2.Artă și meșteșuguri – pentru învățământul integrat

Componenta 1- Teatru – carnaval
În urma selecției la nivelul fiecărei instituții pentru secțiunea teatru-carnaval  partenerii din ciclul preșcolar, primar şi gimnazial  se vor înscrie în concurs la termenele stabilite cu momentele artistice pregătite (minim 8 elevi maxim 12 elevi) care pot fi coordonați de 1 – 3 cadre didactice. Pentru momentele care sunt însoțite de fond muzical vă rugăm să aduceți /trimiteți la CSEI Nr. 1 Oradea, CD/DVD pentru a fi verificate în vederea bunei desfășurări a momentului organizat, în același timp pentru siguranță să aibă unul de rezervă.
Jurizarea secțiunii va fi realizată de o echipă formată din 3-5 persoane desemnate de către coordonatorii de proiect, și va evalua după următoarele criterii:
Ø      Adecvarea conținutului la tema festivalului;
Ø      Creativitate în realizarea costumației /recuzitei;
Ø      Prezență scenică;
Ø      Încadrare în timpul specificat(maxim 10 minute).
Coordonatorii de proiect va completa diplomele de participare şi le vor înmâna echipajelor din fiecăre instituţie. Responsabilitatea semnării diplomelor de participare pentru această etapă revine directorului instituţiei şi coordonatorilor  de proiect.
   
Componenta 2 – Workshop pentru elevi și profesori
Worksopul cu tema ,,Bogățiile toamnei” se va organiza la sediul Centrului Școlar de Educație Incluzivă, Nr. 1, Oradea în cadrul festivalului. În perioada în care juriul va evalua lucrările particpante la componentele 1 și 3 ale prezentului concurs membrii echipei de proiect vor organiza workshop-ul. 
Fiecare instituție care dorește să participe la această componentă a concursului se va prezenta la sediul CSEI Nr. 1 Oradea cu o delegație alcătuită din 4 elevi și 2 cadre coordonatoare.
Membrii echipei de proiect ai CSEI nr. 1 Oradea se vor preocupa de primirea participanților. Fiecare echipaj va primi un set de materiale cu care vor realiza o lucrare pe o temă dată pe loc. Fiecare echipaj va avea o temă distinctă, diferită de tema celorlalte echipaje. Tema va fi dată de către coordonatorii workshop-ului pentru fiecare ediţie. În funcție de tema dată și folosindu-se de instrumentele și materialele puse la dispoziție, echipajul va realiza pe loc într-un interval de timp cuprins între 45-60 de minute o lucrare.
La final toate echipajele vor expune lucrările care vor fi jurizate de o echipă formată din 3-5 membri desemnați de către coordonatorii de proiect și vor evalua lucrările după următoarele criterii:
Ø      Adecvarea conținutului lucrării la tema dată;
Ø      Creativitate și orginalitate;
Ø      Utilizarea a mai mult de 50 % din materialele puse la dispoziție;
Ø      Folosirea unor tehnici diverse.
Coordonatorii de proiect va completa diplomele de participare şi le vor înmâna delegației fiecărei instituţii. Responsabilitatea semnării diplomelor de participare pentru această etapă revine directorului instituţiei şi coordonatorilor  de proiect.

Componenta 3 – Expoziție de desene/colaje/machete 3 D
După desfășurarea fazei locale/județene și jurizarea lucrărilor realizate de elevii coordonați de către profesori, lucrările premiate cu locul I, II și III pe fiecare ciclu de învățământ vor fi expediate instituției coordonatoare – C.Ș.E.I. Nr. 1 Oradea, respectiv  coordonatorilor de proiect.
Faza regională a concursului se desfăşoară la sediul Centrului Școlar de Educație Incluzivă printr-o  expoziție cu desene/colaje/machete 3 D cu tema: ,,Bogățiile toamnei”. Pot fi utilizate diferite tehnici de lucru la alegere. Partenerii selectați la nivelul fiecărei instituții/județ pentru a participa la această secțiune vor completa fișa de înscriere și vor trimite lucrările în plic până la data de 23.10.2015 împreună cu un plic A4 autotimbrat cu timbru de 4 lei pe care va fi menționată adresa unde trebuiesc trimise diplomele. Fiecare lucrare va avea în spatele lucrării etichetă care să conțină următoarele informații: instituția, nume și prenume elev/clasa, nume și prenume cadre didactice coordonatoare și titlul lucrării.  Jurizarea lucrărilor va fi realizată de o echipă formată din 3-5 membri, desemnați de către coordonatorii de proiect, care vor evalua lucrările după următoarele criterii:
Ø      Adecvarea conținutului lucrării la tema festivalului;
Ø      Creativitatea și originalitatea;
Ø      Folosirea unor tehnici diverse;
Ø      Aspectul îngrijit al lucrării.
Coordonatorii de proiect va completa diplomele de participare şi le va expedia coordonatorilor de la nivelul fiecărei instituţii. Responsabilitatea semnării diplomelor de participare pentru această etapă revine directorului instituţiei şi coordonatorilor de proiect.

Reguli şi criterii de selecţie și evaluare:
Ø      Concurenţii pot trimite pentru concurs desene/colaje/machete realizate individual sau o lucrare de grup;
Ø      Lucrările trimise la concurs, indiferent dacă au fost sau nu premiate, nu se înapoiază autorilor. Ele rămân în proprietatea organizatorilor;
Ø      Partenerii vor trimite desene/colaje/machetele prin poştă sau le vor aduce în termenul stabilit la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Oradea;
Ø      Nu se acceptă în concurs desenele/colaje/machete care conţin caractere sau elemente pornografice, elemente defăimatoare, antisociale, rasiste sau care trimit la discriminări de orice fel;
Ø      Prezentarea documentelor care atestă prestația de la fazele anterioare avizate de organele competente este obligatorie;
Ø      Se vor acorda pe fiecare secține premiul I, II, III și mențiuni, pe cicluri de învățământ fără a depăși 25% din numărul de participanți.

5.      Diseminarea rezultatelor  – 30  octombrie 2015 – 08 noiembrie 2015
-Vor fi întocmite comunicate de presă în județul Bihor și prin intermediul partenerilor în județele participante
-Vor fi trannsmise rezultatele tuturor instituțiilor participante

6.      Expoziție mobilă – 09 noiembrie 2015 – 30 noiembrie 2015.
Vor fi organizate expoziții mobile la Palatul Copiilor și Elevilor din Oradea și Biblioteca Județeană ,,Gheorghe Șincai” Oradea și la cerere în unele din instituțiile partenere din afara județului.
           
            Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie:


           

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!
                                                                                   
ORGANIZATORIICoordonatorii:
prof. psihoped. Haş Rodica Ioana
prof. psihoped.Herlaș Mirela  


vineri, 23 octombrie 2015

Proiectul „START – O viață de calitate în siguranță” POSDRU / 170 / 6.3 / S / 146738 - Seria de Dezbateri „Serbările Normalități - celebrarea unei normalități care exclude și condamnă violența domestica, traficul de persoane și lipsa egalități de șanse” - Voluntariat Psiholog Alin CREȚUDoamna Ioana Liana Cazacu, Secretar de stat, Agenția Națională pentru Egalitatea de șanse între Femei și Bărbați ne-a invitat, să participăm la dezbaterea (Seria de Dezbateri „Serbările Normalități - celebrarea unei normalități care exclude  și condamnă violența domestica, traficul de persoane și lipsa egalități de șanse”), organizată în data de 23 octombrie 2015, în Oradea la sediul Colegiului Național Mihai Eminescu- sala festivă, la ora 18.00, în cadrul proiectului „START – O viață de calitate în siguranță ” POSDRU/170/6.3/S/146738.
        Dezbaterile au avut ca scop conștientizarea la nivel local a principiilor egalității de șanse și a problematicilor prevenirii și combaterii violenței domestice și a traficului de persoane.
            Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta masuri integrate cu abordare sistemica și națională de prevenire și combatere a violenței domestice și traficului de persoane. 

 


 

  
 
 

 

 
 

Dupa dezbateri a urmat o reprezentația de tip Teatru forum.
.....................................................................................................................................

Teatru Forum

Teatru Forum

Ce este teatru forum?

Teatru forum, așa cum spune și numele, este o formă de teatru ce dă posibilitatea la interacţiune și dezbatere, însă teatrul-forum este un instrument de intervenţie socială. La prima vedere, Teatru Forum ar părea o formă de teatru, însă atributul distinct de „forum” creează o nouă modalitate de expresie și de interacţiune cu publicul. Piesa de teatru se petrece astfel încât un grup de oameni schimbă idei şi opinii, caută împreună soluţii sau modele de acţiune potrivite cu situaţia în care sunt implicaţi.


Cum a apărut teatru forum?

Teatrul forum s-a născut în 1973 în Peru, ca parte a unui ansamblu de forme şi tehnici teatrale pe care regizorul brazilian Augusto Boal l-a numit Teatrul Oprimaţilor. Acest ansamblu mai include: Teatrul Imagine, Teatrul Invizibil, Teatrul Jurnal, Curcubeul Dorinţelor şi Teatrul Legislativ. http://www.theatreoftheoppressed.org/en/index.php?nodeID=3

Teatru Forum se opreşte asupra momentelor cu care oamenii se întâlnesc zilnic şi cărora nu le dau atenţie din obişnuinţă. Spre deosebire de viaţă însă, teatrul dă posibilitatea celor care participă la el să observe finalul din afară, să urmărească, la fel ca martorul ascuns după perdea, situaţia tragică şi să înţeleagă unde pot duce ignoranţa, nepăsarea, etichetarea sau discriminarea. Astfel, la finalul primei reprezentatii, el ar putea spune: „STOP! Nu mi-a plăcut ce s-a întâmplat aici! Dacă s-ar fi intervenit mai devreme nu s-ar fi ajuns în situaţia asta! Dacă am putea întoarce timpul...”

Dar timpul se poate întoarce, căci suntem încă în lumea teatrului!
 
Sursa articolului despre teatru forum: http://www.nonformalii.ro/metode/teatru-forum

luni, 19 octombrie 2015

Interviu acordat DIGI TV24 - Psiholog Alin CREȚU

Tema interviului: Drepturile copiilor cu cerințe educative speciale integrați în învățământul de masă.
Reporter Anca DEAC.
Data: 19.10.2015. 

Digi24 LIVE

luni, 12 octombrie 2015

Emisiunea „Intelegem ceea ce vedem?” la Radio Maria. Tema: Proiectele „21 - 27.09.2015 - Săptămâna prieteniei pentru pace”, „05.10.2015 - Ziua Mondială a Educației”, „15.10.2015 - Veșnicia s-a născut la sat” - (realizator Psiholog Alin CREȚU)

 

Difuzare în direct: Luni, 12.10.2015, între orele 20:00 - 21:00.

Frecvenţe:
                Oradea: 102,2 MHz
                Zalău: 92,5 MHz
                Blaj: 94,4 MHz
                Baia Mare: 95,4 MHz

Tel mobil - INTERNET: mms://streaming1.eu. radiomaria.org/romania

DIGI: 12687 MHz 

http://www.radiomaria.ro/index_ro.php

Contact
 Asociaţia Radio Maria România
 Adresă:Str. Spartacus nr. 33
 410466 - ORADEA, ROMÂNIA
 CIF: 22107874
 Tel: +40.359.191.291
 Fax: +40.259.251.291
 e-mail: contact@radiomaria.ro

 Legătură
 Legătură World Family of Radio Maria


Invitat: Ing. Miorița SĂTEANU, Cetățean de onoare al Municipiului Oradea