Activităţi

Sumarul paginii:

1. 27.05.2011 - Simpozionul Internațional Educație pentru non-discriminarea copiilor cu C.E.S.
2. 18-20.06.2011 - Managementul voluntarilor în context Tineret în Acțiune, Oradea
3. 04-08.07.2011 și 11-15 iulie 2011 - Noua ediție a Școlii de vară - Învățarea prin cooperare
4. 28-29.09.2011 - Conferinţa Depistarea precoce, evaluarea şi diagnosticarea tulburărilor de dezvoltare din spectrul autist - Hotel Ramada
5. 05.11.2011 - Curs de Terapie Cognitiv - comportamentală pentru Anxietate generalizată
6. 21-25.11.2011 - Curs pentru voluntari centrat pe îngrijiri paliative acordate pacienților terminali
7. 26.11.2011 - Simpozionul Interjudețean „Poveștile terapeutice vin să ne învețe”
8.  14 - 15.01.2012 - Cursul Consiliere pentru copii și adolescenți”.
9. 27.01.2012 - Simpozionul Oportunități și performanțe în educație: rezultate curente de cercetare  la Facultatea de Științe Socio - umane


***********************************************************************


23-25.03.2012 - Cluj-Napoca – Seminar special Celia SCANLAN / Anglia
Evaluarea, prima întâlnire autentică. Evaluarea în acțiune.Celia SCANLAN (Formator senior în psihodramă / Supervizor) - Psiholog drd. Alin CREȚU

***********************************************************************
Scientific American Mind Romania, impreuna cu Centrul de Resurse si Teste Psihologice, scoate la concurs 2 posturi de psiholog - cercetator stiintific pentru "Consciousness Quotient Institute - Romania".

Candidatul ideal pentru joburile full-time si part-time trebuie:
- sa fie psiholog
- sa aiba o buna cunoastere a procedurilor de cercetare psihologica, in special o buna cunoastere in zona psihodiagnosticului si a analizei statistice a datelor.

Sunt obligatorii:
- cunoasterea limbii engleze
- cunoasterea regulilor de publicare ale Asociatiei Psihologilor Americani, rezultatele cercetarilor urmand a fi publicate in reviste de specialitate de limba engleza.

Job-ul consta in realizarea de cercetari aplicative privind Coeficientul de constientizare, finalizate prin publicarea acestora in reviste stiintifice de profil, precum si in realizarea de parteneriate si proiecte de cercetare cu institutii si organizatii din strainatate.

Activitatea se desfasoara la sediul Scientific American Mind Romania din Bucuresti, Casa Presei Libere, Corp C1, Et. 3, Cam. 310-313.

Sunt posibile urmatoarele variante de colaborare:
1. Full time: 8 ore pe zi, salariu net 1.300-2.500 lei in functie de competente;
2. Part time: 4 ore pe zi sau 3 zile pe saptamana, sau fara prezenta permenanta dar cu obiective si termene de predare - salariu net 800-1.200 lei;

Candidatii trebuie sa aiba deja publicat cel putin un articol intr-o revista de specialitate de limba engleza.  CV-urile insotite de poza trebuie trimise pana la data de 15 martie 2012 pe adresa hr@sciam.ro. Se va specifica si tipul de colaborare dorit: full-time, part-time.

Se va trimite si o selectie din cateva articole deja publicate in reviste de specialitate de limba engleza.

Detalii despre activitatea CQ Institute la http://www.consciousness-quotient.com.

***********************************************************************Data: 08.03.2012
Subiect: Oferta inscriere conferinta ADHD - 08-09 iunie 2012
Buna ziua,

Va anuntam ca au inceput inscrierile la evenimentul 'Fiecare copil conteaza. Invata sa traiesti cu ADHD!' din data de 08-09 iunie 2012.

Evenimentul ofera credite din partea comisiei de psihologie clinica si psihoterapie a Colegiului Psihologilor din Romania.

Cei care se inscriu si achita taxa integral pana la data de 15 martie 2012, beneficiaza de un discount de 100 ron din taxa totala de participare.

Plata se va face in conturile de mai jos, cu mentiunea ca este plata pentru "conferinta ADHD - Russel Barkley":

RO77BRDE445SV27605784450 deschis la BRD - sucursala Dorobanti
RO35BTRL04301205139008XX deschis la Banca Transilvania - sucursala Unirii

ATENTIE! OFERTA ESTE PENTRU PRIMII 100 DE INSCRISI, IN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!


Informatii detaliate:
http://www.afdp.ro/
http://www.afdp.ro/despre-eveniment/dr-russel-barkley-phd.html
http://www.afdp.ro/despre-eveniment/confunivdr-camelia-stanciu.html
http://www.russellbarkley.org/barkley-speaking-schedule.htm


Mihaela Stancu
Manager Eveniment
0727.595.160
mihaela_stancu@afdp.ro
office@afdp.ro
www.afdp.ro

***********************************************************************


” EDUCAŢIA COPILULUI  - O CONTINUĂ PROVOCARE ”
SIMPOZION INTERNAŢIONAL
EDIŢIA  a - V – a
5 Aprilie 2012

„Copilăria este o lume de miracole şi de uimire a creaţiei scăldate în lumină, ieşind din întuneric, nespus de nouă şi proaspătă şi uluitoare.” (Eugene Ionesco)


ARGUMENT :

În  orice societate care tinde spre progres şi performanţă, educaţia copilului constituie nu doar o permanentă provocare,ci şi o modalitate prin care universul complex al preşcolarului şi adolescentului poate fi explorat printr-o multitudine de strategii, abordând copilul din punct de vedere holistic. Marcând importanţa şi rolul complex al tuturor factorilor implicaţi în educaţie începând de la familie, şcoală,anturaj, comunitate şi sfârşind cu  influenţele ce pot converge spre a servi drept  model comportamental ,considerăm că un prim şi important pas în  educaţia copilului este realizarea unui  parteneriat real între famile-şcoală -societate.
În acest sens, simpozionul „Educaţia copilului - o continuă provocare” şi organizatorii acestuia, şi-au propus să susţină orice iniţiativă de succes în sfera educaţională, stimulând  interesul, flexibilitatea, creativitatea dascălului şi a  tuturor partenerilor  antrenaţi în procesul educaţional.SCOPUL SIMPOZIONULUI :


-  diseminarea bunelor practici în utilizarea strategiilor didactice interactive;
-  valorizarea şi promovarea alternativelor educaţionale şi a iniţiativelor de succes;
-  promovarea strategiilor şi intervenţiilor privind asigurarea calităţii în educaţie;
promovarea colaborării interinstituţionale;


OBIECTIVE :

 • Promovarea  experienţei româneşti în aplicarea alternativelor educaţionale;
 • Susţinerea dezvoltării personale – ştiinţifică şi psihopedagogică – a
dascălilor – educatori, învăţători, institutori, profesori – în contextul educaţiei contemporane;
 • Prezentarea instrumentelor de lucru utilizate în predarea la clasă, în vederea
creşterii motivaţiei pentru învăţare a elevilor şi a stimulării creativităţii în actul educaţional;
 • Încurajarea şi evidenţierea caracterului formativ al actului didactic;
 • Formarea , dezvoltarea , exersarea abilităţilor şi aptitudinilor de comunicare
 ale elevilor;
 • Atragerea de noi parteneri educaţionali;
 • Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat şi a iniţiativelor de succes privind aplicarea
unor programe educaţionale care stimulează creativitatea şi implicarea elevilor în activităţi extraşcolare;
 • Realizarea unui schimb fructuos de idei între diferiţi parteneri ai procesului
educativ: cadre didactice, elevi, părinţi, membri ai comunităţii locale;


GRUP ŢINTĂ :

Beneficiari direcţi :

- cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar; ( managerii instituţiilor de învăţământ, profesori , educatori, invăţători, profesori din cadrul învăţămîntului special, consilieri şi psihologi şcolari,profesori mentori, formatori din aria educaţiei , etc) ;
- elevi din ciclul gimnazial şi liceal;

Beneficiari indirecţi:

-părinţii, comunitatea.


INSTITUŢII IMPLICATE ÎN ORGANIZARE:


 • Colegiul Naţional „Coriolan Brediceanu „  Lugoj
 • Universitatea Europeană Drăgan Lugoj
 • Universitatea de Vest Timişoara
 • Inspectoratul  Şcolar Judeţean Timiş
 • Casa Corpului Didactic Timiş

PARTENERI EXTERNI :


 • „ Max Planck ” Gymnazium, Saarlouis , Germania
 • „ Friedrich Schieller ” Gymnazium , Eisenberg , Germania
 • Jugendclubverein „ High Point ”, Zschopau , Germania
 • Clubul pentru Tineret , Sievi , Finlanda
 • Liceo Classico „ Giacomo Zanella ” , Schio, Italia
                                                                        

COLECTIVUL DE COORDONARE  ŞI ORGANIZARE:

 • Prof. Gabriela Noemi Neamţu, director Colegiul Naţional „Coriolan Brediceanu”
 • Prof. Maria Păcurar,director adjunct, Colegiul Naţional „Coriolan Brediceanu”
 • Prof. Corina Serendan – coordonator proiecte şi programe educative,      
     Colegiul Naţional „Coriolan Brediceanu”
 • Prof. psiholog. Beatrice Franţescu ,Colegiul Naţional „Coriolan Brediceanu”

ECHIPA DE PROIECT :

 • Prof . Delia Barboni
 • Prof. Lucia Boldea
 • Prof. Claudiu Jivulescu


A. SECŢIUNI SIMPOZION :

Secţiunea  I


Familia şi şcoala , parteneri în educaţia copiluluiSecţiunea  a - II- a


Metodele didactice între tradiţional şi modern.

 


Secţiunea  a - III-  a


Managementul clasei şi rolul acestuia în creşterea eficienţei procesului didactic. 

Secţiunea  a - IV- a

Educaţia în viziunea elevilor(secţiune destinată elevilor din ciclul gimnazial şi liceal)

B.WORKSHOP- uri

1. De la cunoaştere la intervenţie . Strategii active în abordarea complexă a elevului cu dificultăţi de integrare şcolară.

2. Despre violenţă, aşa cum o văd elevii, părinţii şi profesorii.

CONDIŢII DE PARTICIPARE :

      Înscrierea se va face pe baza completării datelor cuprinse în fişa de inscriere tip.
Fişa de înscriere se trimite împreună cu lucrarea şi rezumatul lucrării (în format Word) până în data de 26 martie 2012, ora 21 00, pe adresa :  simpoeducatia@yahoo.com
-          taxa de participare este de 30 lei /persoană. Pentru soţ/ soţie taxa cumulată este de 50 lei.
-    taxa de participare  workshop este de 20 lei / persoană
Costurile taxei de participare la simpozion  includ : diploma de participare , CD cu I.S.B.N , mapa simpozionului ,taxe poştale şi cheltuieli de organizare.( pentru lucrările prezentate pe secţiuni ) .
În ceea ce priveşte participarea la workshop taxa de participare va include certificatul de participare la workshop şi masa festivă.
Taxa de participare se achită în contul : RO64BPOS36302632014RON01,  deschis la  BANCPOST AGENTIA TIMISOARA , str. Episcop Augustin Pacha nr.1/ Enrico Carusso nr.2, Timisoara ( în apropierea magazinului Bega ),  titular Franţescu Beatrice.
Vă rugăm insistent să specificaţi operatorului bancar numele depunătorului şi adresa exactă, astfel ne va fi mult mai uşor să identificăm locaţia unde vom putea trimite mapa simpozionului.
În cazul în care suma depăşeşte 30 lei ,vă rugăm să menţionaţi pe ordinul de plată numele şi prenumele tuturor colegilor pentru care se face plata.   

Notă: Cadrele didactice din oraşul Lugoj şi judeţul Timiş, care doresc să se înscrie la simpozion sunt rugate să opteze pentru participarea directă, în măsura în care au această posibilitate.
.

CERINŢE DE TEHNOREDACTARE A LUCRĂRILOR :

- lucrările vor fi tehnoredactate în Microsoft Word, font Times New Roman 12, cu semne diacritice, la 1,5 rânduri , margini de 20mm.
- titlul lucrării se va scrie folosind caractere Times New Roman 14,  centrat bold,  urmat de numele autorului /autorilor ( maxim 2 autori ),funcţia didactică,şcoala de provenienţă caracter Times New Roman 12, italic centrat.
-  lucrarea va avea maximum 8 pagini. Va fi însoţită de un rezumat ce nu va depăşi 2 ½ pagini , cu specificarea bibliografiei folosite în redactarea lucrării.  
Lucrările care nu se încadrează standardelor cerute nu vor fi luate în considerare.
-          fiecare lucrare poate avea maxim 2 autori.

În cadrul secţiunii “Educaţia în viziunea elevilor” facem următoarele precizări :
- elevii doritori se pot înscrie la această secţiune în condiţiile în care există un profesor coordonator care supervizează activitatea elevului şi achită în numele acestora taxa de participare.
O lucrare coordonată de un profesor poate avea maxim 3 participanţi ( autori ) din rândul elevilor
Condiţiile de tehnoredactare a lucrărilor sunt cele prezentate mai sus , cu menţiunea următoare:
- numele coordonatorului să fie trecut pe lucrare după cel al elevilor,menţionîndu-se  clasa, profilul si instituţia unde este înscris elevul( elevii ) participant ( ţi ).
- în această situaţie  taxa de participare va acoperi cheltuieli legate de mapa simpozionului ce va conţine:diplomele elevilor, diploma profesorului coordonator,  CD cu ISBN, mapa simpozionului, cheltuieli de organizare şi taxele poştale.
- lucrarea poate fi tehnoredactată în Microsoft Word 2003 sau Power Point.
În vederea susţinerii  lucrării  participanţii pot prezenta materiale demonstrative: portofolii, fişe, imagini, etc.
Timpul de prezentare a lucrării va fi de maxim 10 minute.


-  termenul  limită de depunere/ trimitere a lucrărilor indiferent de secţiune :
26  martie   2012
Lucrarea  în forma ei finală, rezumatul acesteia şi fişa de înscriere  se vor trimite ca fişier ataşat (*.doc) pe adresa de e-mail: simpoeducatia@yahoo.com  


Notă :

 • În cadrul secţiunii „Educaţia în viziunea elevilor”, lucrările trimise vor fi jurizate;
 • Autorii îşi asumă întreaga răspundere privind conţinutul textului redactat ( comitetul de organizare îşi declină orice responsabilitate privind eventualele acuzaţii de plagiat la adresa textelor prezentate ).Informaţii suplimentare puteţi obţine contactând  următoarele persoane:

Prof. psih. Beatrice Franţescu, tel.  0727340221
Prof. Corina Serendan , tel. 0744646210
PROGRAMUL SIMPOZIONULUI

Data  şi locul de desfăşurare :

5 aprilie 2012

Universitatea Europeană Drăgan
Str. Ion Huniade nr. 2
Lugoj


Ora 13.30                    Înregistrarea participanţilor
Ora 14.00 -14.30         Deschiderea festivă a simpozionului        
                                      Universitatea Europeană Drăgan Lugoj
Ora 14.30 -15.30          Prezentarea lucrărilor pe secţiuni / workshop
Ora 15.30                     Pauză de cafea
Ora 16.00  - 17.30        Prezentarea lucrărilor pe secţiuni / workshop
Ora 17.30- 18.00          Evaluarea simpozionului şi premierea lucrărilor din cadrul
                                       secţiunii  “Educaţia în viziunea elevilor”
Ora 18.00 – 18.15         Festivitatea de inchidere a simpozionului
Ora 18.15                      Masa festivă


Vă mulţumim şi vă aşteptăm cu drag  !


Organizatorii evenimentului.Fişa de înscriere
Secţiunea I, II, III

Simpozion
Educaţia copilului, o continuă provocare
5 aprilie 2012, Lugoj
Colegiul Naţional ” Coriolan Brediceanu”
Ediţia a –V-a


Numele şi  prenumele cadrului didactic

…………………………………………................................................................................
…………………………………………………………………………………………........

Specialitatea :

................................................................................................................................................

Date contact (telefon / e-mail) :


Telefon : .……………………..............

e-mail : ..................................................

Adresa completă :

Localitate.................................................... cod poştal........................................................

Strada................................................................., bl.........., Sc..........., etaj...............ap.......

Sector / Judeţ ........................................................


Unitatea de învăţământ, localitatea :
 ………………………………………………........................................................................…………………………………………………………………………………………........

Secţiunea  la care participă :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Titlul  lucrarii:

………………………………………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………........

Mijloace necesare  în prezentarea lucrării :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vă rugăm să confirmaţi prezenţa d-voastră la susţinerea lucrării:

 • DA

 • NU

DATA ACHITĂRII TAXEI DE PARTICIPARE  ŞI SUMA ACHITATĂ:


...........................................................................................................................................

Vă  rugăm  să  anexaţi  fişei  de  înscriere  şi  copia  care  face  dovada  achitării  taxei  de  participare.


Fişa de înscriere
Secţiunea IV

Simpozion
Educaţia copilului, o continuă provocare
5  aprilie 2012, Lugoj
Colegiul Naţional ” Coriolan Brediceanu”

Ediţia a –V-aNumele şi  prenumele cadrului didactic coordonator

…………………………………………................................................................................
…………………………………………………………………………………………........

Specialitatea :

................................................................................................................................................

Date contact (telefon / e-mail) :

Telefon : .……………………..............

e-mail : ..................................................


Adresa completă :

Localitate.................................................... cod poştal........................................................

Strada................................................................., bl.........., Sc..........., etaj...............ap.......

Sector./ Judeţ..................................................................


Unitatea de învăţământ, localitatea :
 ………………………………………………........................................................................…………………………………………………………………………………………........


Numele şi prenumele  elevului /elevilor participanţi şi date de contact

1 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Titlul  lucrarii:

………………………………………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………........

Mijloace necesare  în prezentarea lucrării :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vă rugăm să confirmaţi prezenţa d-voastră la susţinerea lucrării:

 • DA

 • NU

Număr  participanţi :    ________________________

DATA ACHITĂRII TAXEI DE PARTICIPARE  ŞI SUMA ACHITATĂ:

...........................................................................................................................................

Vă  rugăm  să  anexaţi  fişei  de  înscriere  şi  copia  care  face  dovada  achitării  taxei  de  participare.

Fişa de înscriere
Workshop

Simpozion
Educaţia copilului, o continuă provocare
5 aprilie 2012, Lugoj
Colegiul Naţional ” Coriolan Brediceanu”
Ediţia a –V-a


Numele şi  prenumele cadrului didactic

…………………………………………................................................................................
…………………………………………………………………………………………........

Specialitatea :

................................................................................................................................................

Date contact (telefon / e-mail) :


Telefon : .……………………..............

e-mail : ..................................................

Adresa completă :

Localitate.................................................... cod poştal........................................................

Strada................................................................., bl.........., Sc..........., etaj...............ap.......

Sector / Judeţ ........................................................


Unitatea de învăţământ, localitatea :
 ………………………………………………........................................................................…………………………………………………………………………………………........

Workshopul la care participaţi :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Titlul  lucrarii:

………………………………………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………........

Mijloace necesare  în prezentarea lucrării :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vă rugăm să confirmaţi prezenţa d-voastră la susţinerea lucrării:

 • DA

 • NU

DATA ACHITĂRII TAXEI DE PARTICIPARE  ŞI SUMA ACHITATĂ:


...........................................................................................................................................

Vă  rugăm  să  anexaţi  fişei  de  înscriere  şi  copia  care  face  dovada  achitării  taxei  de  participare.

***********************************************************************

Dragi membri APCE,

Va multumim pentru promptitudinea cu care ati raspuns solicitarii noastre si pentru propunerile, sugestiile, invitatiile si materialele trimise cu aceasta ocazie. Vi le reamintesc

1) Pentru seminarul/ atelierul de lucru:
"Scoala altfel" - proiectare, metode, obiective, evaluare, cadru legislativ, modalitati de cooperare etc.(propunator Veronica Buciuman). (Multumim doamnelor invatatoare care au trimis deja o parte din materialele lor pe aceasta tema).
"Cunoasterea prin compasiune" - un master class (propunator Carmen Vasile)
"Tipuri de interdependenta pozitiva - aplicatii practice" - atelier de lucru (propunator Carmen Popa)

2) Pentru Scoala de Vara

Environmental Education
Coping with/Educating a multicultural group (propunator Magda Danciu)

Prin urmare, va propun ca viitoarea noastra intalnire sa se desfasoare SAMBATA, 10 martie 2012, ora 15.00, sala X014, Facultatea de Stiinte Socio-Umane. Bucuria revederii va fi intregita de prezenta unui invitat de onoare special. Vom avea placerea de a-l avea in mijlocul nostru pe dl. profesor CARLTON FITZGERALD, decan asociat al New England College, SUA, care se va afla printre noi la invitatia Departamentului de Stiinte ale Educatiei de a preda la cursurile masterale ale departamentului nostru.

Avand in vedere acest lucru, va propun ca ordinea de zi sa fie structurata in jurul urmatoarelor puncte - urmand ca la o intalnire ulterioara dna. conf. univ. dr. Carmen Popa sa conduca atelierul de lucru "Tipuri de interdependenta pozitiva - aplicatii practice" :

1) Scurta prezentare a lucrarii - Learning from the global voices of our students (Sa invatam din experienta globala a elevilor nostri) - Carlton Fiztgerald Ed.D., NEC, USA

2) Masa rotunda pe tema: Dificultati in implementarea metodelor de munca in grupuri cooperante la clasa


V-as ruga sa impartasiti din experienta pozitiva sau negativa la clasa in ceea ce priveste problematica muncii in cooperare; sa pregatiti si sa adresati invitatului nostru intrebari legate de metodele de munca in grup, de dificultatile, limitele, problemele de care v-ati lovit in implementarea metodelor de munca prin cooperare; sa faceti propuneri etc.

3) Stabilirea tematicii si a datei urmatoarei Scoli de Vara

4) Probleme administrative, diverse etc.

Cu speranta ca aceasta primavara sa vina cat mai curand si sa fie cat mai calduroasa, va asteptam nerabdare si bucurie!

Simona Laurian
presedinte APCE

 ***********************************************************************

*** Informațiile din acest anunț sunt preluate de pe blogul:

http://cursuristanadevale.blogspot.com/search/label/Anunt%20tema%20curs

31 martie - 01 aprilie 2012 - Curs de perfecționare - EDUCAŢIA ŞI MASS-MEDIA. TEHNICI DE REALIZARE A FILMELOR DIDACTICE
     În perioada 31 martie - 01 aprilie 2012, D.P.P.P.D. va organiza la Complexul Studenţesc Gaudeamus din Stâna de Vale cursul cu tema „EDUCAŢIA ŞI MASS-MEDIA. TEHNICI DE REALIZARE A FILMELOR DIDACTICE”. Cursul se adresează tuturor studenţilor / cadrelor didactice care frecventează modulele de formare iniţială şi continuă ale D.P.P.P.D. Oradea şi care doresc să îşi dezvolte abilităţile de comunicare şi de utilizare a imaginilor filmate în cadrul procesului instructiv-educativ.             
    Cursul este inclus in oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bihor pentru anul şcolar 2011 / 2012 (vezi Oferta C.C.D. Bihor, la paginile 124-125). Acest lucru înseamnă că participanţii la curs vor primi o Diplomă de participare de la D.P.P.P.D. Oradea şi o Adeverinţă de la C.C.D. Bihor.
     Formator pentru acest curs este d-l PAUL PINTEA – regizor de film şi televiziune.     Urmare a interesului deosebit mamifestat faţă de curs, Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic al Universităţii din Oradea va organiza şi o a doua ediţie a cursului în perioada 28-29 aprilie 2012.
     Condiţiile de înscriere şi participare sunt similare pentru ambele ediţii.
     Ca atare, cei interesaţi pot participa la curs, respectând pașii de înregistrare on-line, respectiv de achitare a taxei de 100 lei / persoană (aceasta acoperă cazarea participanţilor, 4 mese (sâmbătă 31 martie 2012 – prânz şi cina, respectiv duminică 01 aprilie 2012 – mic dejun şi prânz), transportul participanţilor cu autocarul pe relaţia Oradea – Stâna de Vale şi retur, respectiv fondul de premiere.).
     Cadrele didactice și studenții care frecventează cursurile de formare inițiala și continuă organizate de către Departamentul pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului Didactic al Universității din Oradea și care doresc să participe la cele organizate în fiecare an la Stâna de Vale.
     Aceste cursuri aparțin educației non-formale și își propun să se adreseze acelor studenți / profesori care doresc să își îmbunătățească cunoștintele de specialitate, psihopedagogice și metodice.
     Există o mare diversitate de cursuri de formare inițială și continuă în domeniul profesiunii didactice. Din păcate însă, nu toate cadrele didactice reușesc să aibă acces la ele, întrucât, cursurile organizate anual la Stâna de Vale nu sunt cuprinse în toate planurile de învățământ / programele tuturor modulelor de formare în psihopedagogie și metodică. Tocmai de aceea, din anul 2003, a fost creat acest sistem de cursuri specifice educației non-formale, pentru a le da posibilitatea și celor care nu beneficiază de astfel de activități de formare incluse în programele formale să le poată frecventa.

CAMERA 1 (5 locuri - paturi suprapuse):

CAMERA 2 (5 locuri - paturi suprapuse):

CAMERA 3 (5 locuri - paturi suprapuse):

CAMERA 4 (8 locuri - paturi suprapuse):

CAMERA 5 (6 locuri - paturi suprapuse):

CAMERA 6 (5 locuri - paturi suprapuse):

CAMERA 7 (5 locuri - paturi suprapuse):

CAMERA 8 (5 locuri - paturi suprapuse):

CAMERA 9 (8 locuri - paturi suprapuse):

CAMERA 12 (4 locuri):

CAMERA 16 (4 locuri):

     Cursurile de formare a personalului didactic incluse în programul „Educaţia pentru calitate în formarea formatorilor”, pe diverse teme specifice educaţiei non-formale au fost: 
2003 - „Dezvoltarea echipei”
2004 - „Comunicare didactică”
2005 - „Elemente de bază în turismul şcolar”
2006 - „BLS – acordarea primului ajutor”
2007 - „Didactica expresivităţii” „Alternative în educaţia plastică”
2008 - „Animatori pentru activităţi de tineret”, 
2009 - „Iniţiere în tehnica şi arta fotografică” 
2010 - „Iniţiere în construcţia şi promovarea imaginii unităţii şcolare si a imaginii personale”
2011 - „Umorul in educatie prin caricatura” 

Termene limită

 • 23 ianuarie 2012 - 01 martie 2012 - înscierea participanţilor (înregistrare on-line şi plata taxei de participare);
 • 23 martie 2012 - postarea pe blog a Listei finale de participanţi, a repartiţiei la cazare şi a programului manifestării;
 • 29 martie 2012 - reconfirmarea participării la curs;
 • 31 martie 2012 - 01 aprilie 2012 - desfăşurarea cursului.


Justificare:

Un învăţământ modern, preocupat de calitatea şi eficienţa acţiunilor sale, caută să asigure o diversificare a resurselor de instruire şi educare puse la dispoziţia elevilor. Integrarea raţională a mass-media(televiziune, presă scrisă, multimedia etc.) în activităţile didactice poate asigura o astfel de diversificare, îmbogăţind practica predării, care, nu de puţine ori, se bazează pe verbalizarea excesivă şi pe metodele livreşti. Educarea intelectuală, moral-civică sau estetică a elevilor înregistrează un salt calitativ, căci cunoştinţele dobândite pe această cale completează, concretizează, ilustrează, actualizează cunoştinţele obţinute prin lectura cărţilor. Şcoala se poate folosi de mass-media, îndeosebi de mijloacele audio-vizuale şi de noile tehnologii informaţionale, ca de nişte resurse în cadrul tehnologiei didactice. Datorită lor se schimbă modul în care se realizează interacţiunea dintre profesor şi elevi. Educatorii recurg din ce în ce mai des la astfel de mijloace, ceea ce face ca rolul jucat de comunicarea mediatică în procesul educativ să devină tot mai semnificativ. Generând situaţii de comunicare didactică autentică, diversele tipuri de media antrenează elevii în activităţi apte să pună în mişcare competenţe, pe care, de fapt, dorim să le formăm.

           
Cursul de faţă îşi propune să răspundă la câteva întrebări:
 • Care sunt funcțiile și disfuncțiile mass-media în școală și în afara acesteia?
 • Care sunt valențele și efectele educative ale mass-media?
 • Cum intervine educația pentru folosirea rațională a mass-media?
Competenţe vizate:
 • evidențierea funcțiilor și disfuncțiilor mass-media în școală;
 • descrierea valențelor și efectelor educative ale mass-media;
 • argumentarea măsurilor pentru folosirea rațională a mass-media.
Continut:
 • Funcţiile mass-media.
 • Mass-media în şcoală.
 • Filmul didactic.
 • Tehnologia informaţională.
 • Mass-media şi intervenţiile educative neformale și informale.
 • Noi experienţe cognitive;
 • Repercusiuni formative la nivelul afectivităţii;
 • Pasivism sau activism în receptarea mesajelor;
 • Subminarea interesului faţă de şcoală;
 • Folosirea rațională a mass-media 
 


***********************************************************************


22 Martie 2012 - Tema: Demersuri teoretice şi practice ale evaluării progresului şcolar
 

Simpozionul  interjudeţean, Ediţia a IX-a        

Locaţia: Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor

Organizatori: Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor

Perioada: 22 martie 2012

 
 
***********************************************************************

ASOCIAŢIA DE CONSILERE PSIHOLOGICĂ DIN ROMÂNIA

Anunţă

Organizarea cursului


EVALUAREA, DIAGNOSTICAREA ŞI MANAGEMENTUL FURIEI


Perioada: 24 martie 2012                     Locatia: Oradea
Invitati:
·        Howard Kassinove, PhD, ABPP, Director, Institutul de Studii  şi Tratament a Furiei şi Agresivităţii , Hofstra University, Hempstead, NY, USA 11549
·        Bruno Broll-Barone, M.A., Psiholog clinician, Anger Management

Cursul ofera: certificare din partea Colegiului Psihologilor din Romania – 16 credite

Pot participa: psihologi, psihiatri, asistenti sociali, psiho-pedagogi. 

Taxa de participare: 250 lei
Data limita pentru inscriere: 19 martie 2012
Persoane de contact:  
·       Simona Trip : spopa@uoradea.ro spopa@uoradea.ro, 0745 – 605.738
·       Carmen Bora: carmen_bora@yahoo.comcarmen_bora@yahoo.com, 0745- 358.478

06.03.2012 - ATELIER DE LUCRU PENTRU MĂMICI ȘI BUNICI - confecționarea mingilor ecologice


      Marți, 6 martie 2012, la Grădinița nr. 10 (str. Moscovei nr.15), între orele 12,30 și 13,30 a avut loc ATELIERUL DE LUCRU PENTRU MĂMICI ȘI BUNICI, prilej cu care, părinții grupelor ,,Luminițe” și ,,Steluțe” au confecționat mingi ecologice pentru copii din cele (mingi) uzate pentru tenis de câmp.
      Materialele pe care mămicile și bunicii le-au adus au fost: un ghem de P.N.A. și trei jurubițe de muline, în culorile preferate de fiecare.
      Produsul muncii va fi folosit pentru joaca copiilor și a celor sociale cu părinții! 
      Activitatea a fost un preambul pentru perioada numită generic ,,ȘCOALA ALTFEL”.
      Pe toată durata activității,copiii au fost supravegheați de d-na educatoare Maria-Elvira Vancea.
      Conducătoarea activității a fost talentata artistă d-na Eugenia Drăgoi, educatoarea grupei ,,Steluțelor”

Ne pregătim materialele
Studiem mingile eclogice model


Așezăm stratul de bază
Se împart acele mari de cusut
Introducem ața în acFacem model
Ne uităm la produsele obținute


Ne luăm rămas bun
Privim alte jucăriiSemnăm în cartea de onoare
Noi am fost participanții***********************************************************************


9.  27.01.2012 - Simpozionul Oportunități și performanțe în educație; rezultate curente ale cercetărilor la Facultatea de Științe Socio-umane”.

        
FUNDAŢIA  RUHAMA
A vorbit în deschiderea lucrărilor simpozionului: Daniela TÜTÖS
Coordonator Departament Dezvoltare Comunitară
Fundația RUHAMA
          
CASA CORPULUI DIDACTIC BIHOR
A vorbit în deschiderea lucrărilor simpozionului: Florin BUȘTEA
Prof. metodist C.C.D. Bihor
 UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO – UMANE
A vorbit în deschiderea lucrărilor simpozionului: Adrian HATOS
Universitatea Oradea
    Anunţă organizarea simpozionului - Oportunități și performanțe în educație: rezultate curente de cercetare la Facultatea de Științe Socio - umane care va avea loc, vineri 27 ianuarie, între orele 10- 13, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Socio - Umane cu următoarele teme:

1. Copiii expuși la violența domestică și atitudinea lor față de agresivitate – M. Secui, A. Halmajan, A. Decsei-Radu, C. Bora, D. Roman, M. Danciu (Universitatea din Oradea).

 
 2. Prevenirea agresivității în școala prin creșterea toleranței în rândul elevilor – Simona Trip și Carmen Bora (Universitatea din Oradea).


 
3. Programul social „Lapte și corn” – demersuri evaluative – Floare Chipea, Iacob Adelina (Universitatea din Oradea).4. Învățarea prin cooperare – un mod de îmbunătățire a practicilor de predare – Carmen Popa (Universitatea din Oradea).
5. Protecția socială a copiilor cu dizabilități și a familiilor acestora. Studiu de caz la nivelul județului Bihor - Claudia OȘVAT (Universitatea din Oradea).6. Satisfacția școlară: surse, dimensiuni și efecte – Sergiu Bălțătescu (Universitatea din Oradea).  
7. Impactul mediului socio-economic de origine asupra rezultatelor învățării: rezultate ale unor cercetări recente – Adrian Hatos (Universitatea din Oradea).

 A vorbit la închiderea lucrărilor simpozionului: Daniela TÜTÖS
Coordonator Departament Dezvoltare Comunitară
Fundația RUHAMA 

***********************************************************************

8.  14 - 15.01.2012 - Cursul Consiliere pentru copii și adolescenți”.

ASOCIAŢIA DE CONSILIERE PSIHOLOGICĂ DIN ROMÂNIA


Anunţă

Organizarea cursului de formare: CONSILIERE PENTRU COPII şi ADOLESCENŢI

Perioada: 14-15 IANUARIE, 2012 

Invitati:
-    prof.univ.dr. Ann Vernon, specialist in consiliere si terapie rational emotiva si comportamentala pentru copii si adolescenti, Institutul Albert Ellis, NY
-    conf.univ. dr. Simona Trip specialist in terapie rational emotiva si comportamentala, Universitatea din Oradea

Locaţia: Oradea
Cursul ofera: certificare din partea Colegiului Psihologilor din Romania, Comisia de Psihologie Clinica, Consiliere Psihologica si Psihoterapie pentru absolventii de psihologie şi psihologii acreditaţi (15 credite).
Pot participa: licentiati in psihologie, asistenta sociala, psiho-pedagogie speciala, medicina, studenti (acestia vor primi o diploma de participare, fara certificare din partea Colegiului Psihologilor). 
Taxa de participare: 350 Ron
Nr. de locuri limitat: 40 locuri
Data limita pentru inscriere: 10 ianuarie 2012
Persoane de contact: 
•    Simona Trip : 0745 – 605.738, spopa@uoradea.ro
•    Carmen Bora: 0745- 358.478, carmen_bora@yahoo.com


***********************************************************************

07-08.12.2011 - Psihodramă la Cluj-NapocaSupervizare în psihodramă cu Bern HICHTENHOFER, la Centrul Diaconic.


Diplom-Pädagoge, Psychodramaleiter; Supervisor (DGSv), Deutschland


Osterberg-InstitutSupervision in December 2011 / Provisory program


Thursday, 1st of December
            12.20                          Arrival
            15.00 - 19.00              Group E (12 hours)

Friday, 2nd of December
            09.00 - 13.00              Group E
            14.30 - 18.30              Group E

Saturday, 3rd of December
            09.00 - 13.00              Group D (8 hours)
            14.30 - 18.30              Group D

Sunday, 4th of December
            09.00 - 13.00              Group G (12 hours)
            14.30 - 18.30              Group G

Monday, 5th of December
            09.00 - 13.00              Group G
            14.30 - 18.30              Supervisors + delegated supervisors

Tuesday, 6th of December
09.00 - 13.00              Group F (8 hours)
            15.00 - 19.00              Group F

Wednesday, 7th of December
            09.00 - 13.00              Group H (12 hours)
            14.30 - 19.30              Group H

Thursday, 8th of December
            08.00 - 11.00              Group H
            11.30                          Going to airport


Psiholog drd. Alin CREŢU, Psychodramaleiter Bern HICHTENHOFER, Psiholog Carmen ILISIE

***********************************************************************

7.  26.11.2011 - Simpozionul interjudețean „Poveștile terapeutice vin să ne învețe

LOCUL DESFĂŞURĂRII: PRO CARIERE
ARGUMENT: „Să permiţi copilului să ajungă la anxietate, depresie, vinovăţie, ostiliate, lipsa disciplinei ca apoi să îl duci la terapii este tragic. E mai bine să ajuţi copilul să cunoască ce înseamnă sănătate emoţională şi să îl înveţi să aplice aceste principii la viaţa personală.” (Knaus)

      Povestea terapeutică este o metodă prin care putem transmite copiilor anumite modele comportamentale şi valori morale şi putem înlătura anumite comportamente nedorite. Povestea în sine nu îi spune copilului ce să facă, cum să acţioneze, nici nu îl critică sau etichetează, ci îl ajută să se identifice cu personajele şi să trăiască alături de ele atât frământarile cauzate de problema ivită cât şi satisfacţia şi bucuria dată de găsirea soluţiei. Acţionând oarecum indirect, povestea îl ajută pe copil să transpună soluţia din poveste în viaţa sa reală.
      Scopul poveştilor terapeutice este depăşirea rezistenţelor la schimbare şi blocarea mecanismelor sale de apărare. Problema copilului fiind pusă pe seama  personajului din poveste, acesta nu va mai simţi nevoia să nege un adevăr sau să se apere atunci când se simte criticat. Se poate intra astfel în contact cu inconştientul şi soluţiile care se găsesc în el.
      Prin povestea terapeutică pot fi scoase la iveală emoţii, sentimente, gânduri ce riscă să rămână ascunse în inconştient: gânduri, frământări, dorinţe, frici, nelămuriri, invidii, învinuiri, întrebări fără răspuns.
     Limbajul emoţional al copilului fiind destul de sărac multă vreme, lui îi este greu să se exprime, să-şi mărturisească trăirile sau gândurile. Pentru acest lucru se exprimă adesea prin comportament, mimică, gesturi, tonul vocii dar şi prin reacţii precum îmbrăţişări, plâns puternic, strigăte, sau chiar lovirea unei persoane sau aruncarea obiectelor. Prin poveste, copilul se identifică cu personajele şi reuşeşte mai uşor să îşi exprime trăirile.
     Astfel, prin această metodă se pot ameliora şi chiar trata probleme psihologice precum: fricile exagerate, timiditatea, dependenţa de părinţi şi refuzul de a se despărţi de aceştia, accesele de furie, enurezisul dar şi problemele legate de respectarea rutinelor ca şi: pregătirea pentru somn, luarea meselor, îmbrăcatul, spălatul mâinilor, mersul la grădiniţă, efectuarea temelor pentru acasă etc.
     Povestea, ca şi tehnică terapeutică are o serie de avantaje printre care se numără următoarele:
·                                            -  nu are efecte negative;
·                                            - prezintă probleme specifice vârstei;
·                                     - nu oferă o soluţie de rezolvare a problemei ci îl pune pe ascultător să descopere singur paşi în  găsirea soluţiilor;
·                                            - favorizează memorarea soluţiei şi aplicarea ei în viaţa personală;
·                          - este captivantă;
·                                            - victoria personajului din poveste poate da încredere copilului;
·                                            - depăşeşte rezistenţele la schimbare;
·                                            - oferă ascultătorului posibilitatea de a se distanţa emoţional de situaţia pe care o trăieşte;
·                                            - poate fi spusă atât de psihologi, consilieri cât şi de cadre didactice şi părinţi;
·                                            - favorizează comunicarea dintre copil şi adult.
    Nu orice poveste este terapeutică. Pentru a îndeplini această condiţie, povestea trebuie în primul rând să ajute, să modifice în bine, să creeze legături între informaţiile desprinse în scopul găsirii celei mai potrivite soluţii. O poveste terapeutică este cea care se potriveşte “ca o mănuşă” pe problema ascultătorului; este o poveste în care se trăieşte intens până în punctul în care se descoperă “cheia” în rezolvarea problemei. O poveste terapeutică este cea care ne arată că nu suntem singurii care avem dificultăţi zilnice, frici, nelinişti, întrebări sau nemulţumiri.
   Participanţii, în majoritate au fost tineri, iar ca şi gen, exceptând un singur barbat, au fost femei.     
 


  

           

***********************************************************************

6. 21-25.11.2011 - Curs pentru voluntari centrat pe îngrijiri paliative acordate pacienților terminaliFII VOLUNTAR!

Curs pentru voluntari centrat pe ingrijiri paliative acordate pacientilor terminali

Data: 21-25 noiembrie, orele 15-19, pauza 16.50-17.10
Locatia: Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea
Adresabilitate: studenti, psihologi, indrumatori spirituali, personal ce activeaza in domeniile medical si al asistentei sociale, apartinatori ai pacientilor, voluntari
Modul de realizare: educatie nonformala
Inscrieri: cu CV trimis la educatiepentrusanatate@yahoo.com
Taxa de curs: 50 RON, platibili la intrare

Zi 1: Rolul voluntarului in ingrijirile paliative
 1. Principii de ingrijire paliativa
 2. Organizare si tipuri de servicii
 3. Istoric, dezvoltare
 4. Voluntariatul
 5. Evaluarea voluntarului
 6. Lucrul in echipa
 7. Responsabilitatea voluntarului
 8. Activitati specifice

Zi 2: Componenta sociala a ingrijirilor paliative
 1. Constientizarea populatiei
 2. Drepturi legale
 3. Sustinerea familiei
 4. Rolul asistentei sociale in ingrijirea paliativa
 5. Asociatii, fundatii

Zi 3: Componenta spirituala a ingrijirilor paliative
 1. Valori ale credintei
 2. Omul-fiinta spirituala
 3. Relatia trup-suflet
 4. Nevoi spirituale ale pacientului terminal
 5. Asistenta spirituala a muribundului
 6. Sacroterapia
 7. Conceptia crestina despre moarte
 8. Doliul
 9. Eutanasia

Zi 4: Componenta psihologica a ingrijirilor paliative
1. Comunicarea diagnosticului
2. Conspiratia tacerii
3. Nevoi de suport psihologic
4. Anxietate, depresie, insomnie
5. Alterarea imaginii corporale
6. Reactii la pierdere, doliul patologic
7. Psihoterapii, psiho-oncologie
8. Grupuri de suport
      9. Burnout

Zi 5: Componenta medicala a ingrijirilor paliative
 1. Istoria naturala a cancerului
 2. Plagi
 3. Fistule
 4. Stome
 5. Escare
 6. Limfedem
 7. Seringa automata
 8. Radioterapia paliativa
 9. Igiena pacientului
 10. Proceduri oncologice paliative - radioterapia


Organizatii partenere:
Asociatia Educatie pentru Sanatate EDUSAN
Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea
Fundatia Hospice Emanuel
Hospice Casa Sperantei Brasov
Cabinet individual de psihologie Oros Florentina
Cabinet individual de psihologie Bara Daniela
Asociatia Caritas Eparhial
Fundatia Diakonia
Alianta Familiilor din Romania
Habitat pentru Umanitate
Rotary International
Radio Maria
Radio National

            Asociatia Educatie pentru Sanatate (EDUSAN) s-a implicat in ultimul an in programe de educatie non-formala a adolescentilor si adultilor, completand fericit curricula de pregatire a personalului medical. Dupa pregatirea personalului sanitar mediu si superior, a venit randul celor care isi doresc sa desfasoare activitati de voluntariat in domeniul ingrijirii pacientilor incurabili. Ei pot participa la cursul mentionat indiferent de nivelul de educatie sanitara si pot deveni parteneri de baza in echipa de ingrijiri paliative.
          Cursul este structurat modular pentru a acoperi domeniile ingrijirii holistice a pacientului. O sesiune separata este dedicata importantei  voluntariatului.  Subiectele vor fi prezentate succint, iar aspectele teoretice si practice vor fi ilustrate cu exemplificari din bogata experienta a lectorilor. O categorie larga de participanti sunt vizati pentru a participa la curs: studenti, psihologi, indrumatori spirituali, personal ce activeaza in domeniile medical si al asistentei sociale, apartinatori ai pacientilor, voluntari.
          Prin organizarea in colaborare cu Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea, precum si cu restul organizatiilor partenere, se asigura calitatea actului educational, premisele continuarii formarii in domeniu si posibilitatea de a pune in practica cele insusite activand ca voluntar in cadrul organizat. 
          Va asteptam cu drag pentru a darui o farama de suflet. Fii voluntar!


***********************************************************************

5. 05.11.2011 - Curs de TERAPIE COGNITIV-COMPORTAMENTALĂ PENTRU ANXIETATE GENERALIZATĂ

      Asociaţia de Consiliere Psihologică din România a organizat azi 05.11.2011, pe parcursul a 10 ore, la Facultatea de Psihologie din cadrul Universităţii Oradea cursul de TERAPIE COGNITIV- COMPORTAMENTALĂ PENTRU ANXIETATE GENERALIZATĂ.
        Trainer a fost prof. univ. dr. Thomas BORKOVEC din S.U.A.
        Tematica prezentată a fost:
                     1. Cadrul conceptual
                                  a. Evaluarea şi diagnoza anxietăţii generalizate;
                         b.  Descrierea tehnicilor de intervenţie în anxietatea generalizată; susţinerea empirică a    eficienţei acestora în diminuarea îngrijorării şi anxietăţii generalizate;
                                  c. Principii comportamentale ale intervenţiei;
                                  d. Motivarea clientului pentru schimbare;

                     2. Intervenţia cognitiv-comportamentală
                                  a. Tehnici de auto-monitorizare a simptomelor;
                                  b. Tehnici de relaxare, argument pentru folosirea lor în protocolul terapeutic;
                                  c. Tehnici de expunere – in vivo şi in vitro;
                                  d. Tehnici cognitive de intervenţie. 

      Psihoterapeuţii participanţi au fost foarte interesaţi de cele prezentate, punând numeroase întrebări şi primind tot atâtea răspunsuri.


***********************************************************************

4. 28-29.09.2011 - Conferinţa „Depistarea precoce, evaluarea şi diagnosticarea tulburărilor de dezvoltare din spectrul autist ” - Hotel Ramada

-             Invitat special a fost Prof. Dr. Herbert Roeyers, de la Universitatea din Ghent, Belgia. Profesor în psihologie clinică - domeniul tulburărilor de dezvoltare. Tema prezentării a fost axată pe diagnoza timpurie a tulburărilor de dezvoltare din spectrul autist.


***********************************************************************

3. Nouă ediţie a Şcolii de vară - Învăţarea prin cooperare 

Curs de avansaţi (4-8 iulie 2011). 
 Tema: Modalităţi de creare a unor lecţii şi unităţi de învăţare captivante (Modelul UbD)

 Curs de bază (11-15 iulie 2011). 
 Tema: ABC-ul cooperarii

Formator: CARLTON J. FITZGERALD, Ed.D. Associate Dean of Education for New England College, New Hampshire, USA


***********************************************************************

2. 18-20.06.2011 - Managementul voluntarilor în context Tineret în Acțiune, Oradea

Daca sunteti:
• coordonatori de voluntari;
• coordonatori de proiecte in care sunt implicati voluntari;

• lucratori de tineret;
• membrii O.N.G.;
• membri ai unor grupuri informale de tineri;

• reprezentanti ai institutiilor publice implicate nemijlocit in lucrul cu tinerii;

Modulul de formare este desfasurat cu sprijinul Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Nr. 1 Oradea.

Programul Tineret in Actiune este gestionat in Romania de catre Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP)

***********************************************************************


1. Simpozionul Internaţional
„ Educaţie pentru nondiscriminarea copiilor cu CES”

Simpozionul constituie activitate în cadrul
Festivalului Internaţional „Copil ca tine sunt şi eu!”-ediţia aVII-a, mai 2011, Simeria
     Aflat  în Calendarul Activităţilor Educative al MECTS
Nr.28962 din 18.02.2011, Secţiunea cultural-artistic,  la pozitia 53

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu