luni, 29 mai 2017

24 - 28.05.2017 - Eveniment marca TopFormalis - Cursul „Specificul lecturii artistice în actul didactic” - participant psiholog Alin CREȚU

Apariţia scrisului o implică şi pe cea a lecturii. (J. P. Sartre)


 Actul lecturării înseamnă o interacţiune dintre domeniul cognitiv (Ce voi afla nou?) şi cel afectiv-evaluativ (Ce emoţii, stări îmi trezeşte opera literară? Ce cred eu despre personaj, despre fapta lui, despre operă în genere?), dar şi o relaţie de complementaritate dintre explicare, comprehensiune şi interpretare. Astfel, lectura, ca discurs didactic, impune nu numai cunoaşterea de către profesor a celor trei niveluri ale ei - lectură explicativă, comprehensivă, interpretativă, dar şi a proceselor, caracteristicilor acestora, a tipurilor de sarcini care pot fi pe măsura puterilor elevilor la o etapă ori alta.
Stimularea lecturii şi dezvoltarea competenţelor de lectură sunt componente ale finalităţilor educaţionale, în general şi competenţe cheie în orele de literatură română, în special, fapt pentru care profesorul caută şi elaborează permanent noi strategii didactice pentru atingerea lor.
Omul contemporan se raportează la un timp cultural amplu, complex, care multiplică prodigios oglinzile înţelegerii. Cuprinderea realului nu se mai poate realiza decât prin replieri referenţiale care ajută la extinderea cunoaşterii.
„A citi înseamnă a învăţa - afirma Nicolae Manoelscu - e o formă de experienţă sau, mai bine zis, un multiplicator pentru experienţele noastre, căci dacă ne-am mărgini la ceea ce putem trăi sau vedea în jurul nostru într-o viaţă de om, am fi săraci. Cred, din contră, că cititul furnizează vieţii o enormă cutie de rezonanţă, în care întâmplările trăite de noi se confruntă cu cele trăite sau imaginate de alţii şi în care, prin comparaţie, semnificaţiile le sporesc considerabil".
Călătoria dinspre realitate spre spaţiul ficţional are nevoie deseori de parcurgerea unui traseu iniţiatic, de existenţa unui mistagog care să descurce hăţişurile labirintului, sau dacă nu, cel puţin de un ghid care să îndrume spre căile ce conduc la triada scriitor - operă - cititor.
Asociaţia pentru Educaţie şi Formare „TopFormalis" din Oradea şi Casa Corpului Didactic Bihor au organizat în data de 27.05.2017, cursul cu tema „Specificul lecturii artistice în actul didactic".
Locul de desfăşurare a fost Sala de sport a Liceului Teoretic German „Friedrich Schiller" din Oradea.
Acesta s-a adresat tuturor cadrelor didactice şi studenţilor interesaţi să îşi dezvolte abilităţile dramatice, de comunicare, autocunoaştere, lectura unui text utilizând resurse para-verbale, mişcare scenică etc. Partea practică a fost incitantă, mulți dintre cei de față dorind să se implice atunci când au fost solicitați.
Formatorii au fost: actorii Nora Tiu-Chiriac și Marius Aron de la Compania de Teatru Independent „Comoara cu poveşti" din Oradea.
După absolvire, participanţii au primit o Adeverinţă de participare, însumând 20 de ore de formare.
A fost încă un eveniment marca TopFormalis.
 
Alin Crețu
 
Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: Cursul „Specificul lecturii artistice în actul didactic”.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu