vineri, 27 noiembrie 2015

Conferința finală a proiectului C.J.R.A.E. - POSDRU 141511 - Participant Psiholog Alin CRETU

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor (beneficiar), Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și Asociația REPER21 (parteneri) au organizat conferința de încheiere a proiectului «Dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor în contextul dezvoltării durabile», cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educația şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” , Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”, Contract nr. POSDRU/157/1.3/S/141511.
 Conferința a avut loc la Oradea, azi 27 noiembrie 2015 (vineri), intervalul orar 10.00 – 14.30, în sala festivă Liceului Teologic Penticostal Betel (str. General Nicolae Șova, nr. 6).  


 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu