joi, 29 octombrie 2015

Festivalul Cultural Internațional „BOGĂȚIILE TOAMNEI”, Ediția a-VII-aDescription: Sigla CESMinisterul Educaţiei  Naţionale
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr. 1 Oradea
Str. Roman Ciorogariu nr. 48
Tel./ fax 0259 437891
E-mail : scoalas1@yahoo.com
Regulament
de organizare și desfășurare a festivalului-concurs
Festivalul Cultural Internațional
,,BOGĂȚIILE TOAMNEI”
Ediția a-VII-a
ETAPELE  FESTIVALULUI
1.      Transmiterea informațiilor legate de Festivalul Cultural Internaționa ,,Bogățiile Toamne” către parteneri și potențiali participanți - 01 septembrie 2015– 14 septembrie 2015
Se transmite regulamentul concursului şi a fişelor de înscriere pe secţiuni tuturor instituţiilor şcolare interesate din ţară și din străinătate. Publicarea unui anunţ în presa locală cu privire la derularea Festivalului.

2.      Desfășurarea etapei locale/județene -15 septembrie 2015 – 07 octombrie 2015.
La nivelul fiecărei instituţii de învăţământ/județ/țară se va organiza faza locală/judeţeană în urma careia vor fi selectate echipajele situate pe locul I, II sau III, acestea urmând să participe la faza finală a concursului.

3.      Completarea și trimiterea documentelor de înscriere în concurs -  08 octombrie 2015 – 23 octombrie 2015
Participanții selectați la etapele anterioare vor completa o fişă de înscriere conform Anexelor 1, 2 și 3 care va fi trimisă, împreună cu acordul de parteneriat.
Lucrările pentru secțiunea 3 - artă și meșteșuguri – expoziție (conform cerințelor) vor fi trimise până la data de 23.10.2015, la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Oradea.
 
4.      Desfășurarea Festivalului Cultural Internațional ,,Bogățiile Toamnei” – 24 octombrie 2015 – 29 octombrie 2015.

Festivalul se desfășoară pe trei componente:
1.      Teatru-carnaval – pe scenă
1.1.Teatru – carnaval – pentru învățământul special
1.2.Teatru – carnaval – pentru învățământul integrat

2.  Workshop
2.1. Workshop – pentru învățământul special.
2.2. Workshop – pentru învățământul integrat

3.    Artă și meșteșuguri-expoziție
3.1.Artă și meșteșuguri – pentru învățământul special
3.2.Artă și meșteșuguri – pentru învățământul integrat

Componenta 1- Teatru – carnaval
În urma selecției la nivelul fiecărei instituții pentru secțiunea teatru-carnaval  partenerii din ciclul preșcolar, primar şi gimnazial  se vor înscrie în concurs la termenele stabilite cu momentele artistice pregătite (minim 8 elevi maxim 12 elevi) care pot fi coordonați de 1 – 3 cadre didactice. Pentru momentele care sunt însoțite de fond muzical vă rugăm să aduceți /trimiteți la CSEI Nr. 1 Oradea, CD/DVD pentru a fi verificate în vederea bunei desfășurări a momentului organizat, în același timp pentru siguranță să aibă unul de rezervă.
Jurizarea secțiunii va fi realizată de o echipă formată din 3-5 persoane desemnate de către coordonatorii de proiect, și va evalua după următoarele criterii:
Ø      Adecvarea conținutului la tema festivalului;
Ø      Creativitate în realizarea costumației /recuzitei;
Ø      Prezență scenică;
Ø      Încadrare în timpul specificat(maxim 10 minute).
Coordonatorii de proiect va completa diplomele de participare şi le vor înmâna echipajelor din fiecăre instituţie. Responsabilitatea semnării diplomelor de participare pentru această etapă revine directorului instituţiei şi coordonatorilor  de proiect.
   
Componenta 2 – Workshop pentru elevi și profesori
Worksopul cu tema ,,Bogățiile toamnei” se va organiza la sediul Centrului Școlar de Educație Incluzivă, Nr. 1, Oradea în cadrul festivalului. În perioada în care juriul va evalua lucrările particpante la componentele 1 și 3 ale prezentului concurs membrii echipei de proiect vor organiza workshop-ul. 
Fiecare instituție care dorește să participe la această componentă a concursului se va prezenta la sediul CSEI Nr. 1 Oradea cu o delegație alcătuită din 4 elevi și 2 cadre coordonatoare.
Membrii echipei de proiect ai CSEI nr. 1 Oradea se vor preocupa de primirea participanților. Fiecare echipaj va primi un set de materiale cu care vor realiza o lucrare pe o temă dată pe loc. Fiecare echipaj va avea o temă distinctă, diferită de tema celorlalte echipaje. Tema va fi dată de către coordonatorii workshop-ului pentru fiecare ediţie. În funcție de tema dată și folosindu-se de instrumentele și materialele puse la dispoziție, echipajul va realiza pe loc într-un interval de timp cuprins între 45-60 de minute o lucrare.
La final toate echipajele vor expune lucrările care vor fi jurizate de o echipă formată din 3-5 membri desemnați de către coordonatorii de proiect și vor evalua lucrările după următoarele criterii:
Ø      Adecvarea conținutului lucrării la tema dată;
Ø      Creativitate și orginalitate;
Ø      Utilizarea a mai mult de 50 % din materialele puse la dispoziție;
Ø      Folosirea unor tehnici diverse.
Coordonatorii de proiect va completa diplomele de participare şi le vor înmâna delegației fiecărei instituţii. Responsabilitatea semnării diplomelor de participare pentru această etapă revine directorului instituţiei şi coordonatorilor  de proiect.

Componenta 3 – Expoziție de desene/colaje/machete 3 D
După desfășurarea fazei locale/județene și jurizarea lucrărilor realizate de elevii coordonați de către profesori, lucrările premiate cu locul I, II și III pe fiecare ciclu de învățământ vor fi expediate instituției coordonatoare – C.Ș.E.I. Nr. 1 Oradea, respectiv  coordonatorilor de proiect.
Faza regională a concursului se desfăşoară la sediul Centrului Școlar de Educație Incluzivă printr-o  expoziție cu desene/colaje/machete 3 D cu tema: ,,Bogățiile toamnei”. Pot fi utilizate diferite tehnici de lucru la alegere. Partenerii selectați la nivelul fiecărei instituții/județ pentru a participa la această secțiune vor completa fișa de înscriere și vor trimite lucrările în plic până la data de 23.10.2015 împreună cu un plic A4 autotimbrat cu timbru de 4 lei pe care va fi menționată adresa unde trebuiesc trimise diplomele. Fiecare lucrare va avea în spatele lucrării etichetă care să conțină următoarele informații: instituția, nume și prenume elev/clasa, nume și prenume cadre didactice coordonatoare și titlul lucrării.  Jurizarea lucrărilor va fi realizată de o echipă formată din 3-5 membri, desemnați de către coordonatorii de proiect, care vor evalua lucrările după următoarele criterii:
Ø      Adecvarea conținutului lucrării la tema festivalului;
Ø      Creativitatea și originalitatea;
Ø      Folosirea unor tehnici diverse;
Ø      Aspectul îngrijit al lucrării.
Coordonatorii de proiect va completa diplomele de participare şi le va expedia coordonatorilor de la nivelul fiecărei instituţii. Responsabilitatea semnării diplomelor de participare pentru această etapă revine directorului instituţiei şi coordonatorilor de proiect.

Reguli şi criterii de selecţie și evaluare:
Ø      Concurenţii pot trimite pentru concurs desene/colaje/machete realizate individual sau o lucrare de grup;
Ø      Lucrările trimise la concurs, indiferent dacă au fost sau nu premiate, nu se înapoiază autorilor. Ele rămân în proprietatea organizatorilor;
Ø      Partenerii vor trimite desene/colaje/machetele prin poştă sau le vor aduce în termenul stabilit la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Oradea;
Ø      Nu se acceptă în concurs desenele/colaje/machete care conţin caractere sau elemente pornografice, elemente defăimatoare, antisociale, rasiste sau care trimit la discriminări de orice fel;
Ø      Prezentarea documentelor care atestă prestația de la fazele anterioare avizate de organele competente este obligatorie;
Ø      Se vor acorda pe fiecare secține premiul I, II, III și mențiuni, pe cicluri de învățământ fără a depăși 25% din numărul de participanți.

5.      Diseminarea rezultatelor  – 30  octombrie 2015 – 08 noiembrie 2015
-Vor fi întocmite comunicate de presă în județul Bihor și prin intermediul partenerilor în județele participante
-Vor fi trannsmise rezultatele tuturor instituțiilor participante

6.      Expoziție mobilă – 09 noiembrie 2015 – 30 noiembrie 2015.
Vor fi organizate expoziții mobile la Palatul Copiilor și Elevilor din Oradea și Biblioteca Județeană ,,Gheorghe Șincai” Oradea și la cerere în unele din instituțiile partenere din afara județului.
           
            Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie:


           

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!
                                                                                   
ORGANIZATORIICoordonatorii:
prof. psihoped. Haş Rodica Ioana
prof. psihoped.Herlaș Mirela  


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu