duminică, 26 februarie 2017

Cursul cu tema: DESENUL ŞI COMUNICAREA PRIN IMAGINI, participant Psiholog Alin CREȚU

Asociaţia pentru Educaţie şi Formare „TopFormalis” din Oradea în colaborare cu Casa Corpului Didactic Bihor a organizat cursul cu tema: DESENUL ŞI COMUNICAREA PRIN IMAGINI, în perioada 25-26 februarie 2017 la Mânăstirea „Izvorul Tămăduirii” din localitatea Petrova, judeţul Maramureş, în zona pădurii Hera.
Motivaţia alegerii acestei locaţii a fost dată de dorinţa de a asocia o temă care, prin specificul ei, este apropiată sufletului, cu un cadru natural şi spiritual deosebit conferit de o mânăstire amplasată într-un loc încărcat de frumos şi istorie.
Profesori din zona Sighetu Marmaţiei au iniţiat o campanie de colectare de fond de carte românească destinată şcolilor româneşti din Ucraina, la care au contribuit cu donaţii și participanții.
Cursul s-a adresat studenţilor şi cadrelor didactice care au dorit să îşi îmbunătăţească abilităţile de a comunica prin imagini şi de a realiza desene sugestive destinate acestui scop.
Formatori au fost: prof. MIRCEA BOTOG / conf.univ.dr. RAMONA NOVICOV.
Pe drum au fost vizitate: Cimitirul Vesl de la Săpânța și Memorialul din Sighetu Marmației.

Justificare:
În zilele noastre comunicarea are loc preponderent pe cale vizuală. Fără să vrem, ne-am obişnuit să preluăm informaţii vizuale de la televizor sau internet. Percepţia imaginii se realizează rapid, aproape instantaneu, dar realizarea ei, construcţia imaginii, necesită timp şi respectarea unor reguli. Aceste reguli de construcţie a imaginii, le-am studiat în cursul de anul trecut. Pe baza lor înţelegem un mesaj pe care îl primim, sau vrem să îl transmitem pe cale vizuală. Este vorba de reguli de compoziţie plastică, sau de gramatica limbajului vizual, pe care mulţi dintre noi le folosim, fără să conştientizăm acest lucru în mod prealabil. Cursul de faţă îşi propune  să ajute profesorii de diferite specialităţi, să îşi îmbogăţească posibilităţile de comunicare vizuală, pornind din domeniul desenului, spre nevoile lor curente de exprimare şi vizualizare a ideilor personale sau a materiei pe care o predă.  
Orice desen artistic pentru ca să poată fi perceput, „citit” şi înţeles corect, trebuie să aibe o coerenţă în exprimarea plastică; o legătură între elementele vizuale și mesajul transmis. Vom ajuta cursanţii să cunoască și să deprindă elementele de bază ale desenului, în creion grafit şi cărbune, dar şi să realizeze propriile lor lucrări. În cadrul cursului de faţă, vom arăta care sunt tehnicile de desen care au fost folosite în diferite perioade istorice. Vom încerca să analizăm şi să înţelegem mesajul desenului, dar si să ne exprimăm propriile idei. Cursul se adresează atât începătorilor, cât si celor avansaţi. Se poate lucra pe grupe sau în echipă. Materialul cursului va fi prezentat vizual în PowerPoint. Cursanţii vor avea asigurate materialele de desen: bloc de desen, creion grafit, cărbune de desen, radieră. Preţul lor fiind incluse in costul

Scopul cursului a fost acela de a de a ajuta cursanţii să înţeleagă mesajul unui desen dar şi să îşi exprime propriile idei plin parcurgerea celor două stadii:
  • Analiza imaginii grafice– un stadiu
  • Desen, tehnici de desen – un stadiu
Competenţe vizate:
  • Cunoașterea elementelor de bază ale desenului;
  • Cunoașterea tehnicilor de bază ale desenului
  • Realizarea unor desene după model dat şi realizarea unor desene personale.
Planificarea pe module tematice:
  • Modul I: Elemente de bază ale desenului. Analiza plastică făcută pe imagini reprezentative;
  • Modul II: Organizarea compoziției plastice. Mijloace, tehnici, materiale.;
  • Modul III: Realizarea unor desene după model dat;
  • Modul IV: Discuţii, dezbateri, propuneri, etc.
  • Modulul V Realizarea unor desene personale. Transmiterea unui mesaj vizual-plastic plin mijloace grafice proprii.


VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG LA UN NOU EVENIMENT MARCA TOPFORMALIS!


Psiholog Alin CREȚU
Vice-președinte Asociația pentru Educație și Formare „TopFormalis” Oradea 

Articol postat și pe http://ovidan.ro/?p=articles.details.14726


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu